Preah Sihanouk Raja Buddhist University

Cambodia, Phnom Penh , Preah Sisowath Quay, Sangkat Chey Chum Neas, Khan Daun Penh
4404
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 1954. Acquired present status 2006.

Funding: Public
Accreditation: Ministry of Cults and Religions
Grades 2
Divisions 5

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .