Faculty of the State of Maranhão (FACEM)

Brazil, São Luís , Alameda D, 5 - Loteamento Quitandinha Alto do Calhau
4494
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 2003.

Funding: Private
Grades 2
Languages 1
Divisions 7

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .