Saint José Faculty (FSJ)

Brazil, Rio de Janeiro , Av. Santa Cruz, 580 Realengo
3218
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 1980.

Funding: Private
Grades 3
Languages 1
Divisions 13
 • Health Sciences Graduate School
  Fields of study: Health Sciences
 • Law Graduate School
  Fields of study: Law
 • Accountancy Course/Programme
  Fields of study: Accountancy
 • Administration Course/Programme
  Fields of study: Administration
 • Biology Course/Programme
  Fields of study: Biology
 • Computer Science Course/Programme
  Fields of study: Computer Science
 • Dentistry Course/Programme
  Fields of study: Dentistry
 • Law Course/Programme
  Fields of study: Law
 • Pedagogy Course/Programme
  Fields of study: Pedagogy
 • Physiotherapy Course/Programme
  Fields of study: Physical Therapy
 • Tourism Course/Programme
  Fields of study: Tourism
 • Commerce Graduate School
  Fields of study: Business and Commerce
 • Education Graduate School
  Fields of study: Education

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .