Daegu University

South Korea, Gyeongsan-ri , 201, Daegudae-ro
7725
Add to My list
Sign In or Create account

Founded as Daegu University 1956. Renamed Korean Social Work University 1961. Acquired present title 1981.

Funding: Private
Accreditation: Korean Council for University Education (KCUE)
Grades 3
Languages 1
Divisions 23

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .