University Centre of Jales (UNIJALES)

Brazil, Jales , Avenida Francisco Jales 1851 Centro
5286

Founded 1970.

Funding: Private
Accreditation: Ministry of Education.
Grades 2
Languages 1
Divisions 17

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .