Higher Technological Institute of Ciudad Serdán

Mexico, Ciudad Serdán , Avenida Instituto Tecnológico S/N Col. La Gloria
7179
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 1999.

Funding: Public
Grades 1
Bachelor's Degree or equivalent
Languages 1
Divisions 2

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .