Nagoya University of Economics

Japan, Inuyama , 61-1 Uchikubo
7071
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 1999. Former English name was Nagoya Keizai University

Funding: Private
Accreditation: Japan Institution for Higher Education Evaluation (JIHEE)
Grades 3
Languages 1
Divisions 7

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .