Rajshahi Science and Technology University

Bangladesh, Natore District , VIP Tower, Holding #112, Dhaka Road, Bara Harishpur, Natore Sadar
3769

Founded 2013.

Funding: Private
Grades 2
Languages 1
Divisions 3

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .