University of Nusa Cendana (UNDANA)

Indonesia, Kupang , PO Box 104, Jl. Adi Sucipto Penfui,
4087
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 1962.

Funding: Public
Grades 3
Divisions 11
Requirements
  • Admission details: Entrance Examination

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .