Khulna University

Bangladesh, Khulna , Gollamara
6195

Founded 1987, classes formally inaugurated 1991.

Funding: Public
Grades 2
Languages 2
Divisions 6
Requirements
  • Admission details: Higher secondary certificate examination, or Pass in Aleem from any Madrasha in Bangladesh

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .