Daffodil International University (DIU)

Bangladesh, Dhaka , 4/2, Sobhanbag, Mirpur Road Dhanmondi
6581

Founded 2002

Funding: Private
Accreditation: University Grants Commission (UGC)
Grades 2
Languages 1
Divisions 5
Requirements
  • Admission details: Higher Secondary Certificate

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .