Azerbaijan National Conservatory

Azerbaijan, Baku , ul. Mirzy Ibrahimova, 8
7182

Created 2001.

Funding: Public
Accreditation: Ministry of Education
Grades 3
Divisions 2
  • History and Theory of Music Faculty
    Fields of study: Music
  • Performance Faculty
    Fields of study: Music

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .