Yerevan State Academy of Fine Arts – Gyumri Branch

Armenia, Gyumri , Ankakhutyan Street 1
4896

Founded 1997.

Funding: Public
Main University: Yerevan State Academy of Fine Arts, Armenia
Grades 2
Languages 1
Divisions 6

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .