Takhar University (TU)

Afghanistan, Taha , Taloqan
7953

Founded as Abdullah Bin Masoud University and registered with the MoHE 1995.

Funding: Public
Accreditation: Ministry of Higher Education
Grades 1
Bachelor's Degree or equivalent
Divisions 6

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .