Yuxi Normal University (XYNU)

China, Yuexi , 134 Fenhuang Rd.
3614
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 2000.

Funding: Public
Grades 1
Master's Degree or equivalent
Languages 1
Divisions 11

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .