Nanchang Hangkong University (NCHU)

China, NanChang , 173 Shanghai Road
3657
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 1952 as Hankou Aerotechnical School, became Nanchang Institute of Aeronautical Technology, 1978, acquired present status and name, 2007. Also known as Nanchang University of Aeronautics

Grades 1
Master's Degree or equivalent
Divisions 20

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .