Northeast Petroleum Institute

China, Daqing , Daqing City Development Road 199
2549
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 1960 as Northeastern Petroleum Institute. Formerly known as Daqing Petroleum Institute.

Funding: Public
Grades 2
Languages 1
Divisions 9

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .