Chenla University

Cambodia, Phnom Penh , No.43 St.231
3602
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 2007.

Funding: Private
Accreditation: Ministry of Education, Youth and Sport
Grades 2
Divisions 5

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .