SOGIPA Faculty of Physical Education

Brazil, Porto Alegre , Rua Barão do Cotegipe Nº: 415 São João
4118
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 1867 as Sociedade Alemã de Ginástica. Acquired present status and title 2008.

Funding: Private
Grades 2
Divisions 2

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .