Faculty of Parana (FACCAR)

Brazil, Rolândia , Rua Dom Pedro II 400 Jardim Horácio Cabral
7735
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 1973 as Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Rôlandia. Acquired present status and title 2001.

Funding: Private
Grades 2
Languages 1
Divisions 5

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .