Evangelical Faculty of Parana (FEPAR)

Brazil, Curitiba , Rua Padre Anchieta, 2770 Bigorrilho
5316
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 1969.

Funding: Private
Grades 4
Languages 1
Divisions 3
  • Medicine Course/Programme
    Fields of study: Medicine
  • Nursing Course/Programme
    Fields of study: Nursing
  • Nutrition Course/Programme
    Fields of study: Nutrition

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .