Faculty of the People (FAPSP)

Brazil, São Paulo , Rua Barão de Itapetininga, 163 Edifício Louzã, 1º andar República
4347
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 2009.

Funding: Private
Grades 1
Bachelor's Degree or equivalent
Languages 1
Divisions 4

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .