Faculty of Apucarana (FAP)

Brazil, Apucarana , Rua Osvaldo de Oliveira, 600 Jardim Flamingos
2188
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 1999.

Funding: Private
Accreditation: Ministry of Education
Grades 2
Languages 1
Divisions 9

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .